Ontwikkeling van de eerste Tuinstraat in de regio Vilvoorde. Wonen in een rustige buurt met vlotte verbinding naar Brussel, Mechelen, Antwerpen...

Woonproject / Vilvoorde

Peutie/Martelarenstraat + 

Omgevingsvergunning in aanvraag

Wat is een Tuinstraat?

Een Tuinstraat is een straat met veel groen, waar het water in de grond kan doordringen. Het concept van een Tuinstraat staat voor permanent en maximaal vergroenen en verblauwen. In een Tuinstraat wordt ervoor gezorgd dat het regenwater in de bodem infiltreert en wordt vastgehouden in plaats van afgevoerd naar rioleringen en rivieren. Een deel van het water ondersteunt in de bovenste bodemlagen de evapotranspiratie van de planten (met het bijhorende verkoelende effect), een ander deel kan dieper infiltreren waardoor het grondwater op regelmatige basis wordt aangevuld. Daarmee wordt een langdurige buffer aan grondwater gecreëerd of onderhouden, die tijdens perioden van droogte onder andere de plantengroei of de (drink)watervoorziening kan ondersteunen.

Placeholder Picture
Placeholder Picture

Het project

Dit project omvat negen loten gelegen aan een nieuw ontworpen straat. We kiezen bewust voor het concept van een tuinstraat om de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Een tuinstraat biedt namelijk veel voordelen zoals volledige infiltratie van water in de ondergrond, een open gracht (wadi) en verkeersluw. Parkeren gebeurt op staanplaatsen bij het binnenrijden van de straat.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is bouwen met duurzaamheid als doel. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruiksfase als bij de sloop richt men zich op duurzaamheid. Doordachte etude garandeert een optimaal wooncomfort en een gezond leefklimaat. Darenboven verlaagt het de maandelijkse energiefactuur en verhoogt fors de toekomstige doorverkoopwaarde van de woning.

Placeholder Picture