Wij kopen projectgronden, bestaande panden, braakliggende terreinen, ...

Van braakliggende terreinen en bestaande panden tot landelijke gronden, rond en middenin de stad. Elk eigendom dat zich op een interessante locatie bevindt, kan ontwikkeld worden, zowel op kleine als op grote schaal. Hierbij stellen we jou als belanghebbende centraal en hangt elke beslissing af van je persoonlijke wensen, via aankoop, ruil of recht van opstal. Als ervaren en betrouwbare partner zorgen wij naast alle financiële aspecten ook voor de nodige juridische ondersteuning om een oplossing te bieden die jou een maximale opbrengst garandeert.

Placeholder Picture

... te saneren gronden

Het saneren van verontreinigde grond vraagt een specifieke aanpak. Ook hiervoor hebben we de nodige expertise in huis. Het ontgraven van de verontreinigde grond of in-situ sanering gebeurt, na onderzoek, met bevoegd personeel en het juiste materieel. Zo kunnen we elke saneringsopdracht, hoe complex ook, snel en vakkundig uitvoeren volgens het Vlaamse bodemsaneringsdecreet. De veiligheid van onze medewerkers en de omgeving, staat daarbij maximaal centraal.

Contactformulier